Ukázka vybraných referencí firmy Arbo zahradnictví

Prohledněte si fotografie našich zahrad

zahrada-3-luxusni-zahrada-velka marianky-1-dum-s-hezkou-zahradou-velky Zahrada s vodou chutnovka-2-nova-zahrada-chutnovka-velka ostatni-3-zahrada-na-kraji-lesa-velka

Více fotografií.

 

Některé provedené práce firmy z posledních let

 

investor / generální dodavatel

druh provedené práce

Město Kralovice Založení lokálního biocentra LBC Šustrák a obnova polní cesty
2012 – výsadba stromů, zakládání trávníků, zřízení oplocenky
Hodnota díla: 1.081.734,- Kč vč. DPH
Město Všeruby Revitalizace centra obce I.etapa
2012 – projekce,výsadba stromů, keřů, zakládání trávníků
Hodnota díla 594.848,- Kč vč. DPH
Všestav Mar.Lázně s.r.o.Město Rokycany Úprava parku Starý hřbitov Rokycany
2012 – výsadba stromů, keřů, trvalek, zakládání a regenerace trávníků
Hodnota díla 1.377.818,- Kč vč. DPH
Město Horní Bříza Regenerace hřbitova v Horní Bříze
2011 – kácení, výsadba stromů, keřů, trávníky
Hodnota díla 887.268,- Kč vč. DPH
Úprava pozemků u bývalého Domova důchodců
2011 – výsadba stromů, keřů, trávníky
Hodnota díla 369.982,- Kč vč. DPH
Město Toužim Rekonstrukce veřejných prostranství města Toužim-park
2009-2010 – projekce, kácení a výsadba stromů, keřů,trávníky, mlatové cesty
Hodnota díla 2.622.410,- Kč vč. DPH
Náhradní výsadby v obcích spadajících pod město Toužim 2010
Hodnota díla 125.665,- Kč vč. DPH
Eurovia CS a.s. Plzeň – Borský park: Obnova historické části 2010
Výsadba. stromů, keřů , trvalek a cibulovin, trávník
Hodnota díla 569.318,- Kč vč. DPH
MO Domažlická – Vejprnická v Plzni 2009
Hodnota díla 1.598.634,- Kč
Statutární město Plzeň Sady Pětatřicátníků2010 – výsadba keřů a stromů
Hodnota díla 463.431,- Kč vč. DPH
Město Cheb Úprava vjezdů do města Chebu 2009
Výsadba stromů, keřů, trvalek a mobilní zeleně, trávník
Hodnota díla 1.379.615,- Kč vč. DPH
SKANSKA a.sMěsto Rokycany Rekonstrukce silnice II/605 a okružní křiž. Střelnice
2013 – zemní práce, výsadby stromů, keřů, trvalek,zakládání a revitalizace trávníků
Hodnota díla  2.678.539,- Kč vč. DPH 
SKANSKA a.s Polní cesta Radimovice
2012 – výsadba stromů. keřů, založení trávníků
Hodnota díla  238.370,- Kč vč. DPH
TROST auto service technik s.r.o Sadové úpravy areálu
2013 – zemní práce, dlažby, dřevěné pergoly, výsadbastromů, keřů, trvalek, založení trávníků
Hodnota díla  716.040,- Kč vč. DPH
Daikin industries  Plzeň Sadové úpravy v areálu firmy
2013 – projekce, foliové jezírko, mlatové cesty, výsadbaStromů, keřů, trvalek, založení trávníků a květnaté louky
Hodnota díla  1.355.145,- Kč vč. DPH
Berger Bohemia a.s Obchvat obce Všeruby
2011 – výsadba stromů, keřů, založení trávníků
Hodnota díla  1.079.910,- Kč vč. DPH
KAJIMA Czech srov.o. Sadové úpravy areálu Faurecia Nýřany
2013 -Výsadba stromů, keřů, založení trávníků
Hodnota díla  302.500,- Kč vč. DPH

Množství privátních zahrad v hodnotě od 100.000,- do 1.500.000,- Kč