Povýsadbová péče

Děkujeme vám za důvěru, že jste si nechali založit zahradu od naší firmy. Aby vám zahrada stále přinášela radost, je nutné jí věnovat jistou péči. Přijměte proto tento krátký návod, jak tuto údržbu provádět. Pevně věříme, že se budete ve vaší zahradě dobře cítit a přejeme vám mnoho radosti z ní. Pokud budete potřebovat odbornou radu, rádi vám pomůžeme.

ARBO – zahradnictví s.r.o., Všeruby u Plzně

Povýsadbová údržba stromů

1. rok po výsadbě

zálivka dle potřeby v období sucha
cca 10 x za rok 200l na 1 strom při každé zálivce v období IV. – IX.
udržení bezplevelných mis
min. 3x vypletí, okopávka, příp. doplnění kůry (mulče) V. – IX.
oprava kotvení a úvazků
průběžně během roku opravit poškozené kolíky a příčky, opravit a kontrolovat uvázání stromů kokosovým provazem (musí držet strom, ale nesmí ho zaškrcovat, jak sílí kmen)
přihnojení
je vhodné přihnojit obvyklou dávkou dusíkatého hnojiva v IV., a kombinovaného hnojiva v VI.
ošetření mechanického poškození
okamžitě po poškození seříznout ránu a zatřít stromovým balzámem či alespoň latexovou barvou s přidáním vhodného širokospektrálního fungicidu

2. rok po výsadbě

totéž jako 1. rok

3. rok po výsadbě

totéž jako 1. rok, zálivku je možné omezit na 8 zásahů v době sucha. Na konci 3. roku se odstraní kotvení stromů.

Další roky

extenzivní údržba
Zálivka jen na extrémnímu stanovišti (např. v betonové ploše parkoviště) je nutná v období dlouhotrvajícího sucha (1 – 2 x ročně).
Bezplevelné mísy – stávají se estetickou záležitostí, je třeba zajistit nezhutnění povrchu mis (mulč zetlí na humus).
Ošetření mechan. poškození trvá, v pozdějších letech je vhodný výchovný řez a průklest – lépe svěřit odborné firmě.

Povýsadbová údržba keřových skupin

1. rok po výsadbě

zálivka v období sucha
8 – 10x během vegetace v dávce cca 15 l /m2 nebo rostlinu. Upozornění – povrch mulče (kůry) se zdá být stále suchý. Pro určení, zda půda je suchá je třeba odhrábnout mulč a posoudit zavlažení zeminy! IV. – IX.
udržení bezplevelnosti
min. 3x vypletí, okopávka, příp. doplnění kůry (mulče) – V. – IX.
přihnojení
je vhodné přihnojit obvyklou dávkou dusíkatého hnojiva v IV., a kombinovaného hnojiva v VI.
řez
u keřů, které vyhnaly extrémně dlouhé jednoleté výhony je vhodné je v III. zastřihnout o 1/3 – 1/2 délky tak, aby zůstal zachován přirozený tvar keře (v různých výškách)

2. rok po výsadbě

totéž jako 1. rok

3. rok po výsadbě

totéž jako 1. rok, zálivku je možné omezit na 3-5 zásahů v době velkého sucha.

Další roky

extenzivní údržba
zálivka jen v extrémním suchu nebo u citlivých rostlin (např. stálezelené listnaté keře před zimním obdobím)
řez
u stříhaných živých plotů 2x ročně – III.-IV. a VII.-VIII u ostatních není nutný vyjma mechanického poškození. U rodu Spiraea – tavolník a Potentila – mochna prospívá každoroční (ob rok) sestřižení na 5-10 cm od země v době III.-IV. U nízkých pokryvných dřevin lze střihat výhony nevhodně zasahující do dalších prostor v termínech jako živý plot. Vhodné též u rodu Erica, Caluna – vřesy a vřesovce, s přihnojením čistou rašelinou.

Údržba trávníků

Před vzejitím

zálivka
Je třeba udržet vrchní 2 cm vrstvu zeminy neustále vlhkou. Zaléváme několikrát (až 5 x) denně malou dávkou vody, aby nebyla zemina přesycena, ale byla vlhká

Po vzejití do 1. seče

zálivka
zaléváme 2x denně – ráno –večer tak, aby se netvořily louže, ale povrch půdy byl nasycen vodou

Po první seči

zálivka
zaléváme v období sucha denně
Udržení bezplevelnosti
Pokud nezmizí širokolisté plevele po 2 – 3 posekání trávy je nutno aplikovat selektivní herbicid LONTREL + STARANE (lze zakoupit pod obchodním názvem AGROFIT. Tyto je nutno aplikovat v době, kdy plevel má narostlou nadzemní část (před sekáním) na suché rostliny, za bezvětří, v době, kdy teploty nepřesáhnou 28°C. Nesmí být zasaženy okolní rostliny, nesmí alespoň 4 hod. po aplikaci pršet. Po aplikaci 5 dní nesekat.
přihnojení
je vhodné hnojit speciálními hnojivy cca po 14 dnech v IV. – VI. Plným hnojivem 1 – 2x v VII. – VIII.
jarní údržba
na začátku vegetace je nutno vyhrabat či vertikulovat trávník, příp. uválet těžším válcem.

Povýsadbová údržba květinových záhonů trvalek

1. rok po výsadbě

zálivka v období sucha
ob den během vegetace v dávce cca 15 l /m2 . IV. – IX.
udržení bezplevelnosti
min. 2x za měsíc vypletí, okopávka, – V. – IX.
přihnojení
je vhodné přihnojit obvyklou dávkou dusíkatého hnojiva v IV., a kombinovaného hnojiva v VII.
řez
odřezáváme uschlá odkvetlá květenství
zazimování
v XI. – XII. zakrýváne záhony listím a přikryjeme chvojím

Další roky

totéž jako 1. rok. Některé bujněji rostoucí druhy je třeba omezovat.

Zpracoval: ARBO – zahradnictví s.r.o.
330 16 Všeruby 15
tel./fax: 377 915 270
mobil: 603 220 766
e-mail: info@arbo-zahrada.cz